میرجلیلی قاسم

قاسم میرجلیلی

استاد دانشکده مهندسی برق

بخش برق مخابرات

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلی شروع پایان دانشگاه رشته تحصیلی
دکتری ۱۳۷۳ ۱۳۷۸ دانشگاه تربیت مدرس مهندسی مخابرات
کارشناسی ارشد ۱۳۷۰ ۱۳۷۳ دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی مهندسی برق الکترونیک
کارشناسی ۱۳۶۶ ۱۳۷۰ دانشگاه فردوسی مشهد مهندسی برق الکترونیک

پیشینه اجرایی

شروع پایان سازمان عنوان اجرایی
۱۳۹۵تاکنوندانشگاه یزدعضو شورای فناوری اطلاعات و ارتباطات
۱۳۸۹۱۳۹۳دانشگاه یزدمدیر گروه برق مخابرات
۱۳۸۷تاکنونانجمن بین‌المللی مهندسین برق و الکترونیکعضو ارشد
۱۳۸۰۱۳۸۶دانشگاه یزدرئیس مرکز اطلاع‌رسانی و خدمات رایانه‌ای

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
شبکه‌های کامپیوتری
شبکه‌های مخابرات داده
شبکه‌های کامپیوتری پیشرفته
شبکه‌های بی‌سیم مخابرات دیجیتال
مخابرات پیشرفته

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
شبکه‌های مخابرات داده
شبکه‌های بی‌سیم

اطلاعات تماس

mirjalily [at] yazd.ac.ir http://yazd.ac.ir/mirjalily
https://pws.yazd.ac.ir/mirjalily ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق ۳۱۶
( 035 )   ۳۱۲۳۲۳۹۴
( 035 )   ۳۸۲۰۰۱۴۴

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}