نخکش منصور

منصور نخکش

دانشیار دانشکده مهندسی برق

بخش برق مخابرات

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلی شروع پایان دانشگاه رشته تحصیلی
دکتری ۱۳۷۴ ۱۳۷۸ دانشگاه لیورپول انگلستان مهندسی برق
کارشناسی ارشد ۱۳۶۷ ۱۳۶۹ دانشگاه صنعتی اصفهان مهندسی مخابرات - سیستم
کارشناسی ۱۳۶۲ ۱۳۶۷ دانشگاه صنعتی اصفهان مهندسی برق- الکترونیک

پیشینه اجرایی

شروع پایان سازمان عنوان اجرایی
۱۳۸۴۱۳۸۶دانشگاه یزدمعاون تحصیلات تکمیلی دانشکده برق
۱۳۸۲۱۳۸۴دانشگاه یزدمعاون پژوهشی دانشکده برق

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
سنجش از دور
تئوری پیشرفته مخابرات
روش‌های عددی در الکترومغناطیس
فیلتر و سنتز مدار
مدارهای مخابراتی
تکنیک پالس
آزمایشگاه تکنیک پالس

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
تصویربرداری مایکروویو
مسائل پراکندگی معکوس در الکترومغناطیس
پردازش سیگنال رادار دهانه مجازی (SAR)
سنجش از دور

اطلاعات تماس

nakhkash [at] yazd.ac.ir http://yazd.ac.ir/nakhkash
- ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق ۳۱۱
( 035 )   ۳۱۲۳۲۳۹۰
( 035 )   ۳۸۲۰۰۱۴۴

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}