هادیان محمد‌رضا

محمد‌رضا هادیان

استادیار دانشکده مهندسی عمران

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلی شروع پایان دانشگاه رشته تحصیلی
دکتری ۱۳۸۴ ۱۳۸۷ دانشگاه صنعتی امیرکبیر مهندسی آب
کارشناسی ارشد ۱۳۷۶ ۱۳۷۸ دانشگاه صنعتی امیرکبیر عمران- سازه‌های هیدرولیکی
کارشناسی ۱۳۷۱ ۱۳۷۶ دانشگاه صنعتی امیرکبیر عمران

پیشینه اجرایی

شروع پایان سازمان عنوان اجرایی
۱۳۸۸تاکنوندانشگاه یزدمدیریت مرکز پردازش موازی
۱۳۹۵تاکنوندانشگاه یزدرئیس بخش مهندسی عمران- آب
۱۳۹۵تاکنوندانشگاه یزدعضو شورای فناوری اطلاعات و ارتباطات
۱۳۹۳۱۳۹۵دانشگاه یزدمعاون آموزشی پژوهشی دانشکده فنی و مهندسی
۱۳۸۶۱۳۸۸دانشگاه یزدمعاون گروه آموزشی عمران

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
مکانیک سیالات
هیدرولیک بناهای آبی
برنامه‌نویسی کامپیوتر
روش‌های عددی در مهندسی آب
هیدرولیک محاسباتی هیدرودینامیک

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
هیدرولیک محاسباتی
مهندسی رودخانه
شبیه‌سازی جریان آب و رسوب هیدرولیک پل

اطلاعات تماس

mr_hadian [at] yazd.ac.ir http://yazd.ac.ir/hadian
https://pws.yazd.ac.ir/hadian ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۲، اتاق ۳۰۷
( 035 )   ۳۱۲۳۲۴۷۰
( 035 )   ۳۸۲۰۰۱۳۵

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}