دست‌ برآورده علی

علی دست برآورده

استادیار دانشکده علوم ریاضی

بخش آمار

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلی شروع پایان دانشگاه رشته تحصیلی
دکتری ۱۳۸۸ ۱۳۹۲ دانشگاه فردوسی مشهد آمار- استنباط
کارشناسی ارشد ۱۳۸۶ ۱۳۸۸ دانشگاه فردوسی مشهد آمار ریاضی
کارشناسی ۱۳۸۱ ۱۳۸۶ دانشگاه شهید باهنر کرمان آمار واحتمال

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
مبانی احتمال
احتمال ۱، ۲
نمونه‌گیری ۱

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
استنباط شواهدی
نمونه‌گیری
مجموعه رتبه‌دار

اطلاعات تماس

dastbaravarde [at] yazd.ac.ir http://yazd.ac.ir/dastbaravarde
- ساختمان پردیس علوم، دانشکده علوم ریاضی، اتاق ۳۰۴
( 035 )   ۳۱۲۳۲۱۸۵
( 035 )   ۳۸۲۱۰۶۴۴

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}