دولتی علی

علی دولتی

دانشیار دانشکده علوم ریاضی

بخش آمار

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلی شروع پایان دانشگاه رشته تحصیلی
دکتری ۱۳۸۰ ۱۳۸۵ دانشگاه شیراز آمار
کارشناسی ارشد ۱۳۷۶ ۱۳۷۹ دانشگاه شیراز آمار
کارشناسی ۱۳۶۸ ۱۳۷۳ دانشگاه صنعتی اصفهان آمار

پیشینه اجرایی

شروع پایان سازمان عنوان اجرایی
۱۳۹۶تاکنوندانشگاه یزددبیر مجمع مشورتی سیاست‌گذاری
۱۳۹۱۱۳۹۳دانشگاه یزدمدیر گروه آمار
۱۳۹۱۱۳۹۳دانشگاه یزدعضو شورای نظارت و ارزیابی
۱۳۸۹۱۳۹۱دانشگاه یزدمعاون اداره تحصیلات تکمیلی

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
روش‌های آماری، احتمال فرایندهای تصادفی، نظریه صف
طرح آزمایش روش‌های چند متغیره پیوسته
روش‌های چندمتغیره گسسته، مدل‌های خطی، استنباط آماری
نطریه اندازه و احتمال، تاریخ و فلسفه آمار و احتمال، تاریخ ریاضیات
زبان تخصصی آمار

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
تابع مفصل (Copula) و کابردهای آن
مدل‌سازی وابستگی
نظریه توزیع‌ها
احتمال و فرایندهای تصادفی
آماره‌های ترتیبی

اطلاعات تماس

adolati [at] yazd.ac.ir http://yazd.ac.ir/dolati
https://pws.yazd.ac.ir/adolati ساختمان پردیس علوم، دانشکده علوم ریاضی، اتاق ۳۲۸
( 035 )   ۳۱۲۳۲۶۹۵
( 035 )   ۳۸۲۱۰۶۴۴

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}