شاهزاده فاضلی سید ابوالفضل

سید ابوالفضل شاهزاده فاضلی

استادیار دانشکده علوم ریاضی

بخش علوم کامپیوتر

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلی شروع پایان دانشگاه رشته تحصیلی
دکتری ۱۳۷۹ ۱۳۸۴ دانشگاه ورسای فرانسه علوم کامپیوتر
کارشناسی ارشد ۱۳۶۶ ۱۳۶۹ دانشگاه صنعتی اصفهان ریاضی (آنالیز)
کارشناسی ۱۳۶۲ ۱۳۶۶ دانشگاه یزد ریاضی

پیشینه اجرایی

شروع پایان سازمان عنوان اجرایی
۱۳۹۴تاکنوندانشگاه یزدمعاون آموزشی و پژوهشی پردیس علوم
۱۳۹۲۱۳۹۴دانشگاه یزدرییس دانشکده ریاضی
۱۳۹۱۱۳۹۲پارک علم و فناوری یزددبیر جشنواره ملی ایده‌های برتر
۱۳۸۹۱۳۹۰دانشگاه یزدرییس مرکز استعدادهای درخشان
۱۳۸۸۱۳۹۱دانشگاه یزدنماینده تام‌الاختیار آزمون‌های سراسری سازمان سنجش
۱۳۸۵۱۳۹۰دانشگاه یزدمدیر کل آموزش

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
جبر خطی عددی پیشرفته (دکتری)
الگوریتم‌های موازی (دکتری)
محاسبات ماتریسی (ارشد)
تکنولوژی ماتریس‌های تنک (ارشد)
الگوریتم‌های موازی (ارشد)
طراحی و تحلیل الگوریتم‌ها
ساختمان داده‌ها و الگوریتم‌ها
جبر خطی عددی
برنامه‌سازی پیشرفته
مبانی کامپیوتر
آنالیز عددی۱، ۲
آنالیز ریاضی
معادلات دیفرانسیل
محاسبات عددی
ریاضیات عمومی

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
جبر خطی عددی
الگوریتم‌های موازی
آنالیز عددی
سیستم‌های فازی
الگوریتم ژنتیک
بیو انفورماتیک

اطلاعات تماس

fazeli [at] yazd.ac.ir http://yazd.ac.ir/fazeli
- ساختمان پردیس علوم، دانشکده علوم ریاضی، اتاق ۳۳۲
( 035 )   ۳۱۲۳۲۶۹۱- ۲۸۱۰
( 035 )   ۳۸۲۱۰۶۴۴

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}