فرشی محمد

محمد فرشی

استادیار دانشکده علوم ریاضی

بخش علوم کامپیوتر

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلی شروع پایان دانشگاه رشته تحصیلی
دکتری ۱۳۸۲ ۱۳۸۷ دانشگاه صنعتی آیندهوون علوم کامپیوتر
کارشناسی ارشد ۱۳۷۵ ۱۳۷۷ دانشگاه شیراز ریاضی محض (آنالیز)
کارشناسی ۱۳۷۱ ۱۳۷۵ دانشگاه یزد ریاضی (کاربرد در کامپیوتر)

پیشینه اجرایی

شروع پایان سازمان عنوان اجرایی
۱۳۹۵تاکنوندانشگاه یزدعضو شورای فناوری اطلاعات و ارتباطات
۱۳۹۱۱۳۹۳دانشگاه یزدمدیر گروه علوم کامپیوتر
۱۳۸۸۱۳۹۱دانشگاه یزد مدیر مرکز اطلاع‌رسانی و خدمات رایانه‌ای

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
هندسه محاسباتی (ارشد)
شبکه‌های هندسی (دکتری)
ساختمان داده‌ها و الگوریتم‌ها
برنامه‌سازی پیشرفته
مبانی کامپیوتر
برنامه‌ریزی پویا
زبان تخصصی

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
هندسه محاسباتی
شبکه‌های هندسی
پوشش‌ها
شبکه‌های هندسی

اطلاعات تماس

mfarshi [at] yazd.ac.ir http://yazd.ac.ir/farshi
https://pws.yazd.ac.ir/farshi ساختمان پردیس علوم، دانشکده علوم ریاضی، اتاق ۳۰۱
( 035 )   ۳۱۲۳۲۶۸۹
( 035 )   ۳۸۲۱۰۶۹۵

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}