هوشمند اصل محمد‌رضا

محمد‌رضا هوشمند اصل

دانشیار دانشکده علوم ریاضی

بخش علوم کامپیوتر

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلی شروع پایان دانشگاه رشته تحصیلی
دکتری ۱۳۸۱ ۱۳۸۴ دانشگاه مسکو علوم کامپیوتر
کارشناسی ارشد ۱۳۷۱ ۱۳۷۳ دانشگاه تهران ریاضی محض
کارشناسی ۱۳۶۶ ۱۳۷۱ دانشگاه صنعتی اصفهان ریاضی کاربردی

پیشینه اجرایی

شروع پایان سازمان عنوان اجرایی
۱۳۹۶تاکنوندانشگاه یزدعضو هیئت علمی وابسته دانشکده فیزیک
۱۳۹۱۱۳۹۳دانشگاه یزدمعاون آموزشی پژوهشی دانشکده ریاضی
۱۳۸۸۱۳۹۱دانشگاه یزدمدیر گروه علوم کامپیوتر
۱۳۸۶۱۳۸۸دانشگاه یزدمعاون امور پژوهش و فناوری اطلاعات
۱۳۸۵۱۳۸۶دانشگاه یزدمدیر گروه ریاضی

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
کارشناسی: نظریه محاسبات، مبانی نظریه محاسبه، مبانی منطق و نظریه مجموعه‌ها، ریاضیات گسسته، نظریه گراف، نظریه اطلاع، زبان‌های برنامه‌سازی، مبانی كامپیوتر و برنامه‌سازی، ساختمان داده‌ها، جبرخطی عددی، ریاضی عمومی ۱، ۲، ۳، معادلات دیفرانسیل
کارشناسی ارشد: نظریه علوم كامپیوتر، نرم‌افزار ریاضی پیشرفته، روش‌های عددی در ریاضیات مالی، مباحثی در محاسبات علمی
دکتری: نظریه پیشرفته گراف، محاسبات نرم

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
محاسبات علمی
نظریه اطلاع
حسابان کسری
آنالیز موجک

اطلاعات تماس

hooshmandasl [at] yazd.ac.ir http://yazd.ac.ir/hooshmandasl
- ساختمان پردیس علوم، دانشکده علوم ریاضی، اتاق ۳۳۳
( 035 )   ۳۱۲۳۲۶۹۰
( 035 )   ۳۸۲۱۰۶۴۴

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}