احمدی زند محمد‌رضا

محمد‌رضا احمدی زند

استادیار دانشکده علوم ریاضی

بخش ریاضی محض

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلی شروع پایان دانشگاه رشته تحصیلی
دکتری ۱۳۸۱ ۱۳۸۴ دانشگاه شهید چمران اهواز توپولوژی
کارشناسی ارشد ۱۳۶۹ ۱۳۷۲ دانشگاه شهید بهشتی ریاضی محض
کارشناسی ۱۳۶۴ ۱۳۶۹ دانشگاه تهران ریاضی کاربرد در تحقیق در عملیات

پیشینه اجرایی

شروع پایان سازمان عنوان اجرایی
۱۳۹۳تاکنوندانشگاه یزدعضو کمیته اجرایی چهل و ششمین کنفرانس ریاضی ایران
۱۳۸۶۱۳۸۷دانشگاه یزدعضو کمیته علمی دهمین کنفرانس آموزش ریاضی ایران
۱۳۸۳۱۳۸۴دانشگاه یزدعضو کمیته علمی و اجرایی سی و ششمین کنفرانس ریاضی ایران

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
مبانی ریاضی
مبانی هندسه
ریاضیات عمومی
گروه‌های توپولوژیک
جبر توابع پیوسته
گروه‌های لی
سیستم‌های دینامیکی توپولوژیک

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
ژئومتری و توپولوژی
سیستم‌های دینامیکی توپولوژیک
گروه‌های لی
جبر توابع پیوسته
فضاهای متریک تعمیم یافته
توپولوژی تعمیم یافته

اطلاعات تماس

mahmadi [at] yazd.ac.ir http://yazd.ac.ir/ahmadizand
https://pws.yazd.ac.ir/ahmadizand ساختمان پردیس علوم، دانشکده علوم ریاضی، اتاق ۳۱۲
( 035 )   ۳۱۲۳۲۷۰۹
( 035 )   ۳۸۲۱۰۶۴۴

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}