انوریه سید محمد

سید محمد انوریه

دانشیار دانشکده علوم ریاضی

بخش ریاضی محض

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلی شروع پایان دانشگاه رشته تحصیلی
دکتری ۱۳۸۳ ۱۳۸۷ دانشگاه یزد ریاضی محض (جبر)
کارشناسی ارشد ۱۳۷۰ ۱۳۷۳ دانشگاه صنعتی اصفهان ریاضی محض (جبر)
کارشناسی ۱۳۶۲ ۱۳۶۶ دانشگاه یزد ریاضی

پیشینه اجرایی

شروع پایان سازمان عنوان اجرایی
۱۳۹۵۱۳۹۵دانشگاه یزدمعاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم ریاضی
۱۳۹۳۱۳۹۵دانشگاه یزدمعاون آموزشی و پژوهشی دانشکده ریاضی
۱۳۸۹۱۳۹۱دانشگاه یزدمعاون آموزشی و پژوهشی دانشکده ریاضی
۱۳۷۹۱۳۸۳دانشگاه یزدمعاون آموزشی و پژوهشی دانشکده ریاضی

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
جبر ۱، ۲
جبر خطی
جبر پیشرفته
جبر جابجایی
نظریه حلقه و مدول
نظریه سرشت و نمایش گروه

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
نظریه گروه
نظریه حلقه و مدول
نظریه ابر ساختارهای جبری

اطلاعات تماس

anvariyeh [at] yazd.ac.ir http://yazd.ac.ir/anvariyeh
- ساختمان پردیس علوم، دانشکده علوم ریاضی، اتاق ۳۱۶
( 035 )   ۳۱۲۳۲۷۰۵
( 035 )   ۳۸۲۱۰۶۴۴

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}