ایرانمنش محمد‌علی

محمد‌علی ایرانمنش

استاد دانشکده علوم ریاضی

بخش ریاضی محض

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلی شروع پایان دانشگاه رشته تحصیلی
دکتری ۱۳۷۳ ۱۳۷۷ دانشگاه علم و صنعت ایران ریاضی محض جبر
کارشناسی ارشد ۱۳۷۱ ۱۳۷۳ دانشگاه علم و صنعت ایران ریاضی محض جبر
کارشناسی ۱۳۶۵ ۱۳۷۰ دانشگاه شیراز دبیری ریاضی

اطلاعات تماس

iranmanesh [at] yazd.ac.ir http://yazd.ac.ir/iranmanesh
- ساختمان پردیس علوم، دانشکده علوم ریاضی، اتاق ۳۰۹
( 035 )   ۳۱۲۳۲۱۸۴
( 035 )   ۳۸۲۱۰۶۴۴

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}