خورشیدی حسین

حسین خورشیدی

استادیار دانشکده علوم ریاضی

بخش ریاضی محض

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلی شروع پایان دانشگاه رشته تحصیلی
دکتری ۱۳۸۱ ۱۳۸۵ دانشگاه دولتی مسکو هندسه و توپولوژی
کارشناسی ارشد ۱۳۷۳ ۱۳۷۶ دانشگاه تربیت مدرس جبر
کارشناسی ۱۳۶۳ ۱۳۶۹ دانشگاه تهران ریاضی

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
هندسه منیفلدها
گروه و جبر لی ۱
توپولوژی جبری ۱
توپولوژی
توپولوژی جبری مقدماتی
هندسه دیفرانسیل (موضعی و سرتاسری)
مقدمات هندسه منیفلدها
مباحثی در ریاضیات
ریاضی عمومی ۱، ۲، ۳
معادلات دیفرانسیل
مبانی ریاضی
منطق ریاضی

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
هندسه و توپولوژی
سیستم‌های دینامیکی
هندسه کامپیوتری

اطلاعات تماس

khorshidi [at] yazd.ac.ir http://yazd.ac.ir/khorshidi
- ساختمان پردیس علوم، دانشکده علوم ریاضی، اتاق ۳۱۸
( 035 )   ۳۱۲۳۲۷۰۴
( 035 )   ۳۸۲۱۰۶۹۵

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}