قدیری هراتی منصور

منصور قدیری هراتی

استادیار دانشکده علوم ریاضی

بخش ریاضی محض

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلی شروع پایان دانشگاه رشته تحصیلی
دکتری ۱۳۸۴ ۱۳۸۷ دانشگاه پونا، شبه قاره هند ریاضی محض، گرایش جبر
کارشناسی ارشد ۱۳۶۵ ۱۳۶۹ دانشگاه اصفهان ریاضی محض، گرایش جبر
کارشناسی ۱۳۵۷ ۱۳۶۵ دانشگاه اصفهان ریاضی محض

پیشینه اجرایی

شروع پایان سازمان عنوان اجرایی
۱۳۷۵۱۳۷۷دانشگاه یزدمعاون دانشکده ریاضی
۱۳۷۰۱۳۷۲دانشگاه صنعتی امیر کبیرمدیر مالی اداری دانشکده مهندسی کشتی‌سازی

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
جبر پیشرفته
جبر جابجایی
جبر همولوژی
نظریه مجموعه‌های فازی
مبانی جبر
جبر خطی
مبانی ریاضی
معادلات دیفرانسیل

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
جبر جابجایی
ابرساختارها
نظریه مجموعه‌های فازی
جبر همولوژی

اطلاعات تماس

mghadiri [at] yazd.ac.ir http://yazd.ac.ir/ghadiri
- ساختمان پردیس علوم، دانشکده علوم ریاضی، اتاق ۳۲۰
( 035 )   ۳۱۲۳۲۷۰۱
( 035 )   ۳۸۲۱۰۶۴۴

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}