مظاهری تهرانی حمید

حمید مظاهری تهرانی

دانشیار دانشکده علوم ریاضی

بخش ریاضی محض

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلی شروع پایان دانشگاه رشته تحصیلی
دکتری ۱۳۷۴ ۱۳۷۹ دانشگاه شهید باهنر کرمان آنالیز تابعی
کارشناسی ارشد ۱۳۷۲ ۱۳۷۴ دانشگاه شهید باهنر کرمان آنالیز تابعی
کارشناسی ۱۳۶۸ ۱۳۷۲ دانشگاه شهید باهنر کرمان ریاضی محض

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
آنالیز ریاضی ۱، ۲، ۳
آنالیز تابعی
آنالیز مختلط
نظریه تقریب
آنالیز تابعی هندسی
توابع مختلط
ریاضی ۱، ۲، ۳
ریاضی مهندسی
منطق

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
نظریه تقریب

اطلاعات تماس

hmazaheri [at] yazd.ac.ir http://yazd.ac.ir/mazaheri
- ساختمان پردیس علوم، دانشکده علوم ریاضی، اتاق ۳۱۴
( 035 )   ۳۱۲۳۲۷۰۷
( 035 )   ۳۸۲۱۰۶۹۵

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}