اکرمی ابرقویی محمد‌حسین

محمد‌حسین اکرمی ابرقویی

استادیار دانشکده علوم ریاضی

بخش ریاضی کاربردی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلی شروع پایان دانشگاه رشته تحصیلی
دکتری ۱۳۹۰ ۱۳۹۳ دانشگاه شیراز معادلات دیفرانسیل
کارشناسی ارشد ۱۳۸۸ ۱۳۹۰ دانشگاه صنعتی اصفهان ریاضی کاربردی
کارشناسی ۱۳۸۴ ۱۳۸۸ دانشگاه صنعتی اصفهان ریاضی کاربردی

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
معادلات دیفرانسیل
ریاضی عمومی
محاسبات عددی فنی
معادلات با مشتقات جزئی
نرم‌افزارهای ریاضی
مبانی آنالیز ریاضی
جبرخطی عددی

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
معادلات دیفرانسیل
سیستم‌های دینامیکی

اطلاعات تماس

akrami [at] yazd.ac.ir http://yazd.ac.ir/akrami
https://pws.yazd.ac.ir/akrami ساختمان پردیس علوم، دانشکده علوم ریاضی
( 035 )   ۳۱۲۳۲۴۵۴
( 035 )   ۳۸۲۱۰۶۴۴

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}