بیدآبادی نرگس

نرگس بیدآبادی

استادیار دانشکده علوم ریاضی

بخش ریاضی کاربردی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلی شروع پایان دانشگاه رشته تحصیلی
دکتری ۱۳۸۶ ۱۳۹۱ دانشگاه صنعتی شریف ریاضی کاربردی (بهینه‌سازی)
کارشناسی ارشد ۱۳۸۴ ۱۳۸۶ دانشگاه صنعتی شریف ریاضی کاربردی (بهینه‌سازی)
کارشناسی ۱۳۸۰ ۱۳۸۴ دانشگاه یزد ریاضی کاربردی

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
بهینه‌سازی
بهینه‌سازی ترکیبیاتی پیشرفته
تحقیق در عملیات پیشرفته ۱
بهینه‌سازی خطی
نرم افزار ریاضی
ریاضی عمومی ۱ و ۲
محاسبات عددی

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
بهینه‌سازی غیرخطی
بهینه‌سازی خطی
بهینه‌سازی ترکیبیاتی
بهینه‌سازی محدب
بهینه‌سازی عدد صحیح
شبکه‌های عصبی مصنوعی
کنترل بهینه

اطلاعات تماس

n_bidabadi [at] yazd.ac.ir http://yazd.ac.ir/bidabadi
https://pws.yazd.ac.ir/bidabadi ساختمان پردیس علوم، دانشکده علوم ریاضی، اتاق ۳۲۲
( 035 )   ۳۱۲۳۲۷۰۰
( 035 )   ۳۸۲۱۰۶۴۴

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}