حیدری محمد

محمد حیدری

استادیار دانشکده علوم ریاضی

بخش ریاضی کاربردی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلی شروع پایان دانشگاه رشته تحصیلی
دکتری ۱۳۸۹ ۱۳۹۳ دانشگاه یزد آنالیز عددی
کارشناسی ارشد ۱۳۸۶ ۱۳۸۹ دانشگاه یزد آنالیز عددی
کارشناسی ۱۳۸۲ ۱۳۸۶ دانشگاه یزد ریاضی کاربردی

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
مبانی آنالیز عددی
معادلات دیفرانسیل

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
معادلات دیفرانسیل
معادلات انتگرال

اطلاعات تماس

m.heydari [at] yazd.ac.ir http://yazd.ac.ir/mheydari
- ساختمان پردیس علوم، دانشکده علوم ریاضی
( 035 )   ۳۱۲۳۲۶۹۸
( 035 )   ۳۸۲۱۰۶۴۴

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}