دلاور خلفی علی

علی دلاور خلفی

دانشیار دانشکده علوم ریاضی

بخش ریاضی کاربردی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلی شروع پایان دانشگاه رشته تحصیلی
دکتری ۱۳۷۷ ۱۳۸۱ دانشگاه دولتی مسکو ریاضی کاربردی (کنترل بهینه)
کارشناسی ارشد ۱۳۶۹ ۱۳۷۲ دانشگاه سیستان و بلوچستان ریاضی کاربردی (تحقیق در عملیات)
کارشناسی ۱۳۶۵ ۱۳۶۹ دانشگاه سیستان و بلوچستان ریاضی کاربردی (تحقیق در عملیات)

پیشینه اجرایی

شروع پایان سازمان عنوان اجرایی
۱۳۹۱۱۳۹۳دانشگاه یزدمدیر گروه ریاضی کاربردی
۱۳۸۵۱۳۸۷دانشگاه شهرکردمدیر گروه ریاضی

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
مبانی ریاضیات
تحقیق در عملیات ۱، ۲
شبیه‌سازی کامپیوتری
برنامه‌ریزی پویا
معادلات دیفرانسیل
ریاضیات مهندسی
بهینه‌سازی
تحقیق در عملیات پیشرفته
ریاضیات مالی
نظریه سیستم و کنترل حساب تغییرات و کنترل بهینه

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
کنترل بهینه
بازی‌های دیفرانسیلی
مدل‌های بهینه‌سازی و نظریه صف

اطلاعات تماس

delavarkh [at] yazd.ac.ir http://yazd.ac.ir/delavar
https://pws.yazd.ac.ir/delavarkhalfi ساختمان پردیس علوم، دانشکده علوم ریاضی، اتاق ۳۲۲
( 035 )   ۳۱۲۳۲۷۰۶
( 035 )   ۳۸۲۱۰۶۴۴

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}