مالک قائینی فرید‌محمد

فرید‌محمد مالک قائینی

استاد دانشکده علوم ریاضی

بخش ریاضی کاربردی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلی شروع پایان دانشگاه رشته تحصیلی
دکتری ۱۳۷۳ ۱۳۷۹ دانشگاه علم و صنعت ایران ریاضی کاربردی
کارشناسی ارشد ۱۳۵۸ ۱۳۶۵ دانشگاه صنعتی شریف ریاضی محض
کارشناسی ۱۳۵۲ ۱۳۵۸ دانشگاه صنعتی شریف مهندسی علوم در ریاضی

پیشینه اجرایی

شروع پایان سازمان عنوان اجرایی
۱۳۹۵۱۳۹۶دانشگاه یزدرئیس بخش علوم کامپیوتر
۱۳۹۳۱۳۹۵دانشگاه یزدمدیر گروه ریاضی کاربردی
۱۳۸۹۱۳۹۱دانشگاه یزدمدیر گروه ریاضی کاربردی
۱۳۸۶۱۳۸۸دانشگاه یزدمدیر گروه علوم کامپیوتر
۱۳۸۱۱۳۸۵دانشگاه یزدرئیس دانشکده ریاضی

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
کارشناسی: ریاضی عمومی، معادلات دیفرانسیل، توابع مختلط، مبانی ریاضی، جبر خطی ۱، ۲، آنالیز عددی ۱، ۲، زبان تخصصی ریاضی، تاریخ ریاضی، فلسفه ریاضی، معادلات با مشتقات جزیی، نظریه کد‌گذاری، رمزنگاری، ریاضی مهندسی، بررسی کتب دبیرستانی، محاسبات عددی، ریاضی کاربرد
کارشناسی ارشد: حل عددی معادلات انتگرال، نظریه معادلات دیفرانسیل عادی، معادلات تفاضلی و تابعی، معادلات با مشتقات جزیی، ریاضی مهندسی پیشرفته
دکتری: مباحثی در معادلات انتگرال، مباحثی در معادلات با مشتقات جزیی

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
معادلات انتگرال
معادلات با مشتقات جزئی
کدگذاری و رمز‌نگاری

اطلاعات تماس

maalek [at] yazd.ac.ir http://yazd.ac.ir/maalek
- ساختمان پردیس علوم، دانشکده علوم ریاضی، اتاق ۳۳۱
( 035 )   ۳۱۲۳۲۶۸۸
( 035 )   ۳۸۲۱۰۶۹۵

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}