اخوان قالی‌باف محمد

محمد اخوان قالی‌باف

استادیار دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی

گروه مدیریت مناطق خشک و بیابانی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلی شروع پایان دانشگاه رشته تحصیلی
دکتری ۱۳۷۰ ۱۳۷۴ آکادمی تیمیریازوف مسکو علوم خاک
کارشناسی ارشد ۱۳۶۵ ۱۳۶۹ دانشگاه صنعتی اصفهان خاک‌شناسی
کارشناسی ۱۳۵۸ ۱۳۶۴ دانشگاه صنعتی اصفهان مهندسی کشاورزی گرایش خاک‌شناسی

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
خاک‌های مناطق خشک و نیمه خشک
آلودگی خاک
ارزیابی اراضی
مبانی‌سنج

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
خاک‌های شور
کانی‌های رسی
آب‌های زیرزمینی
فلزات سنگین ناشی از معادن در خاک

اطلاعات تماس

makhavan [at] yazd.ac.ir http://yazd.ac.ir/akhavan
https://pws.yazd.ac.ir/akhavan ساختمان دانشکده منابع طبیعی و کویر‌شناسی، گروه مدیریت مناطق خشک و بیابانی
( 035 )   ۳۱۲۳۶۸۸۱
( 035 )   ۳۸۲۱۰۳۱۲

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}