قاسمی سمیه

سمیه قاسمی

استادیار دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی

گروه مرتع و آبخیزداری

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلی شروع پایان دانشگاه رشته تحصیلی
دکتری ۱۳۸۸ ۱۳۹۱ دانشگاه صنعتی اصفهان شیمی حاصلخیزی و بیولوژی خاک
کارشناسی ارشد ۱۳۸۶ ۱۳۸۸ دانشگاه صنعتی اصفهان بیولوژی خاک
کارشناسی ۱۳۸۲ ۱۳۸۶ دانشگاه ولیعصر رفسنجان (عج) خاک‌شناسی

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
مبانی خاک‌شناسی
بیولوژی خاک
تغذیه گیاه
آزمون خاک
عملیات کشاورزی

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
بیولوژی خاک
کودهای بیولوژیک
تغذیه گیاه و تنش‌های زیستی و غیر زیستی
سیستم‌های هیدروپونیک

اطلاعات تماس

s.ghasemi [at] yazd.ac.ir http://yazd.ac.ir/sghasemi
- ساختمان دانشکده منابع طبیعی و کویر‌شناسی، گروه مرتع و آبخیزداری
( 035 )   ۳۱۲۳۳۱۸۷
( 035 )   ۳۸۲۱۰۳۱۲

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}