تابنده ساروی آفاق

آفاق تابنده ساروی

استادیار دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی

گروه مرتع و آبخیزداری

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلی شروع پایان دانشگاه رشته تحصیلی
دکتری ۱۳۸۷ ۱۳۹۱ دانشگاه تربیت مدرس جنگلداری
کارشناسی ارشد ۱۳۸۳ ۱۳۸۵ دانشگاه تربیت مدرس جنگلداری
کارشناسی ۱۳۷۸ ۱۳۸۲ دانشگاه گیلان جنگلداری

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
ژنتیک و اصلاح نژاد درختان جنگلی
جنگل و محیط زیست
زراعت چوب و صنوبرکاری
طرح آزمایشات در منابع طبیعی
برنامه‌ریزی و مدیریت پایدار جنگل
گیاه‌شناسی ۱
گیاه‌شناسی عمومی درختان و درختچه‌های مناطق خشک و بیابانی
کاربرد کامپیوتر در منابع طبیعی

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
ژنتیک و اصلاح نژاد درختان جنگلی
سیتو ژنتیک درختان جنگلی
کشت بافت گیاهی جنگل‌کاری و تولید نهال

اطلاعات تماس

tabandeh [at] yazd.ac.ir http://yazd.ac.ir/tabandeh
- ساختمان دانشکده منابع طبیعی و کویر‌شناسی، گروه مرتع و آبخیزداری
( 035 )   ۳۱۲۳۳۲۱۸
( 035 )   ۳۸۲۱۰۳۱۲

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}