سرهنگ‌زاده جلیل

جلیل سرهنگ‌زاده

استادیار دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی

گروه محیط زیست

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلی شروع پایان دانشگاه رشته تحصیلی
دکتری ۱۳۸۷ ۱۳۹۱ دانشگاه تهران برنامه‌ریزی محیط زیست
کارشناسی ارشد ۱۳۷۱ ۱۳۷۳ دانشگاه تربیت مدرس محیط زیست
کارشناسی ۱۳۶۵ ۱۳۶۹ دانشگاه تهران محیط زیست و شیلات

پیشینه اجرایی

شروع پایان سازمان عنوان اجرایی
۱۳۸۰۱۳۸۳دانشگاه یزدسرپرست کتابخانه دانشکده منابع طبیعی
۱۳۸۲۱۳۸۴دانشگاه یزدمدیر گروه محیط زیست
۱۳۸۳۱۳۸۶دانشگاه یزدمعاون آموزشی دانشکده منابع طبیعی

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
بیولوژی حیوانات شكاری
مبانی مدیریت حیات وحش
فنون مدیریت حیات وحش
پرنده‌شناسی
بوم‌شناسی مهره‌داران
ارزیابی محیط زیست
زیست‌شناسی حفاظت
اكولوژی بیابان
ارزیابی و مدل‌سازی زیستگاه‌ها (ارشد)
مدیریت تالاب‌ها و پرندگان مهاجر (ارشد)
پرنده شناسی تکمیلی (ارشد)

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
ارزیابی و مدل‌سازی و مدیریت زیستگاه‌های حیات وحش
زون‌بندی و مدیریت مناطق تحت مدیریت سازمان محیط زیست- بررسی تنوع زیستی
اکولوژی و بررسی گونه‌های حیات وحش

اطلاعات تماس

jsarhangzadeh [at] yazd.ac.ir http://yazd.ac.ir/sarhangzadeh
- ساختمان دانشکده منابع طبیعی و کویر‌شناسی، گروه محیط زیست
( 035 )   ۳۱۲۳۳۱۷۴
( 035 )   ۳۸۲۱۰۳۱۲

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}