کیانی بهمن

بهمن کیانی

استادیار دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی

گروه محیط زیست

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلی شروع پایان دانشگاه رشته تحصیلی
دکتری ۱۳۸۷ ۱۳۹۰ دانشگاه تربیت مدرس جنگلداری و اقتصاد جنگل
کارشناسی ارشد ۱۳۷۷ ۱۳۷۸ دانشگاه گیلان جنگلداری و اقتصاد جنگل
کارشناسی ۱۳۷۳ ۱۳۷۷ دانشگاه گیلان جنگلداری و اقتصاد جنگل

پیشینه اجرایی

شروع پایان سازمان عنوان اجرایی
۱۳۹۲تاکنوندانشگاه یزدمدیر گروه جنگلداری

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
روش‌های پیشرفته آماری در جنگلداری
آمار کاربردی
بیومتری جنگل
محصول‌دهی جنگل
ترویج و آموزش منابع طبیعی
روش تحقیق در جنگلداری

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
آمار پیشرفته
تجزیه و تحلیل داده
مدل‌سازی
بیومتری

اطلاعات تماس

bnkiani [at] yazd.ac.ir http://yazd.ac.ir/kiani
https://pws.yazd.ac.ir/kiani ساختمان دانشکده منابع طبیعی و کویر‌شناسی،‌ گروه محیط زیست، اتاق ۲۳۰
( 035 )   ۳۸۲۱۳۱۹۹
( 035 )   ۳۸۲۱۰۳۱۲

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}