مجمع صنفی اعضای هیئت علمی

مجمع صنفی اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های کشور تشکلی صنفی، غیر سیاسی و غیر انتفاعی است.

اهداف

 • تبیین ارزش و ارتقای جایگاه واقعی علمی و پژوهشی اعضای هیئت علمی.
 • دفاع از حقوق مادی و معنوی مشروع و قانونی اعضای هیئت علمی.
 • تلاش جهت طراحی و تحقق نظام جامع شغلی رفاهی متناسب با شان و منزلت استادان و محققان.
 • تلاش جهت انگیزش عمومی جامعه علمی در حفظ و رشد شخصیت مستقل حقیقی و حقوقی اعضای هیئت علمی.
 • اهتمام به حاکمیت نگرش توسعه حیات فرهنگی انسان‌ها در تمام شئون و توجه بیشتر به کرامت ذاتی و شرافت وجودی علما و دانشمندان.

اعضای اصلی

 • دکتر سید محمد بزرگ
 • دکتر علی حداد
 • دکتر غلامرضا بردبار
 • دکتر غلامعلی مظفری
 • دکتر علی دهقان منگابادی
 • دکتر شایسته دادفرنیا
 • دکتر سید مجید میررکنی

اعضای علی‌البدل

 • دکتر غضنفر میرجلیلی
 • دکتر ابوالفضل میرجلیلی
 • دکتر خداکرم غریبی

بازرسان اصلی

 • دکتر محمدرضا اختصاصی
 • دکتر عبدالحمید انصاری

بازرس علی‌البدل

 • دکتر محمود برهانی
اساس‌نامه مجمع صنفی اعضای هیئت علمی
اساس‌نامه
نامه کانون صنفی اعضای هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت مبنی بر ضرورت افزایش حقوق اعضای هیئت علمی
متن نامه
آخرین نسخه آیین‌نامه ارتقای مرتبه اعضای هیئت علمی موسسات آموزش عالی
آیین‌نامه ارتقای مرتبه اعضای هیئت علمی
عضویت در مجمع صنفی
فرم عضویت در مجمع صنفی

پس از پر نمودن فرم، لطفا انرا به آدرس: ساختمان استقلال، دانشکده الهیات، بخش علوم قرآن و حدیث، آقای دکتر بمانعلی دهقان منگابادی( دبیر مجمع) ارسال دارید.

لینک‌های مفید

{rsform 127}

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}