مجمع صنفی اعضای هیئت علمی

مجمع صنفی اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های کشور تشکلی صنفی، غیر سیاسی و غیر انتفاعی است.

اهداف

 • تبیین ارزش و ارتقای جایگاه واقعی علمی و پژوهشی اعضای هیئت علمی.
 • دفاع از حقوق مادی و معنوی مشروع و قانونی اعضای هیئت علمی.
 • تلاش جهت طراحی و تحقق نظام جامع شغلی رفاهی متناسب با شان و منزلت استادان و محققان.
 • تلاش جهت انگیزش عمومی جامعه علمی در حفظ و رشد شخصیت مستقل حقیقی و حقوقی اعضای هیئت علمی.
 • اهتمام به حاکمیت نگرش توسعه حیات فرهنگی انسان‌ها در تمام شئون و توجه بیشتر به کرامت ذاتی و شرافت وجودی علما و دانشمندان.

اعضای اصلی

 • دکتر بمانعلی منگابادی (دبیر مجمع)
 • دکتر غلامرضا بردبار
 • دکتر شایسته دادفرنیا
 • دکتر سید محمد بزرگ
 • دکتر غلامعلی مظفری
 • دکتر غضنفر میرجلیلی
 • دکتر ابوالفضل میرجلیلی

اعضای علی‌البدل

 • دکتر محمدرضا اختصاصی
 • دکتر عبدالحمید انصاری
 • دکتر محمود برهانی

بازرسان اصلی

 • دکتر سید محمد موسوی‌نژاد
 • دکتر خداکرم غریبی

بازرس علی‌البدل

 • دکتر کاظم مهتدیانی
اساس‌نامه مجمع صنفی اعضای هیئت علمی
اساس‌نامه
نامه کانون صنفی اعضای هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت مبنی بر ضرورت افزایش حقوق اعضای هیئت علمی
متن نامه
آخرین نسخه آیین‌نامه ارتقای مرتبه اعضای هیئت علمی موسسات آموزش عالی
آیین‌نامه ارتقای مرتبه اعضای هیئت علمی

لینک‌های مفید

{rsform 127}

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}