هیئت امنا

اعضای حقوقی

 • دکتر محمد فرهادی
  دکتر محمد فرهادی
 • دکتر علی‌اصغر رستمی ابوسعیدی
  دکتر علی‌اصغر رستمی ابوسعیدی
 • دکتر محمدحسین امید
  دکتر محمدحسین امید
 • دکتر محمدصالح اولیا
  دکتر محمدصالح اولیا
 • دکتر حسین غفوری چرخابی
  دکتر حسین غفوری چرخابی
 • دکتر عباس کلانتری
  دکتر عباس کلانتری

اعضای حقیقی

 • دکتر علیرضا اعرافی
  دکتر علیرضا اعرافی
 • مهندس حبیب‌الله بیطرف
  مهندس حبیب‌الله بیطرف
 • دکتر محمدرضا تابش
  دکتر محمدرضا تابش
 • دکتر شایسته دادفرنیا
  دکتر شایسته دادفرنیا
 • دکتر جلیل شاهی
  دکتر جلیل شاهی
 • مهندس سید محمد میرمحمدی
  مهندس سید محمد میرمحمدی

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}